Seksuologie

Maar liefst 1 op de 4 Nederlanders ervaart wel eens problemen op seksueel gebied. ​In tegenstelling tot wat veel mensen denken, werkt seks niet altijd vanzelf.  Seksualiteit is namelijk veel meer dan alleen seks en geslachtsgemeenschap. Gedachten, verlangens, waarden, normen, overtuigingen, fantasieën, rollen, gedrag en relaties zijn facetten die binnen onze seksualiteit een grote rol spelen en die maken hoe je je seksuele leven ervaart. Deze facetten kunnen dus zowel positief als negatief beleefd worden en ook in de tijd onderhevig zijn aan veranderingen. 

Vanuit het bio-psycho-sociaal model wordt uw seksuele klacht benaderd waarbij al deze facetten worden belicht zodat de hulpvraag helder geformuleerd kan worden en vandaaruit een passend behandelplan worden opgesteld. Middels gesprekken tracht men de oorzaak van een probleem te achterhalen en er de beste aanpak voor te vinden. Gesprekken kunnen individueel, maar ook met partner(s) plaatsvinden.

Vaak wordt de gesprekstherapie gecombineerd met opdrachten die uitgevoerd moeten worden, alleen of samen met je partner(s). In een volgend gesprek bespreekt men dan deze thuisopdrachten. Hoeveel gesprekken er nodig zijn is afhankelijk van de ernst van het probleem.

 

Een consulent seksuele gezondheid kan u helpen met vragen en problemen op het gebied van:
 • gezonde en ongezonde seksualiteit in verschillende levensfasen
 • specifieke seksuele problemen bij mannen
 • specifieke seksuele problemen bij vrouwen
 • ziekte of lichamelijke handicap met seksuologische co-morbiditeit
 • psychiatrische/psychologische problemen en seksuele co-morbiditeit
 • verstandelijke beperkingen en seksualiteit
 • seksualiteit, anticonceptie en SOA
 • seksualiteit, maatschappij en (sub)cultuur
 • bij sommige problemen, bijvoorbeeld pijn bij het vrijen, kan een geneeskundig onderzoek nodig zijn. De seksuologisch hulpverlener zal dan doorverwijzen naar een arts, een gynaecoloog of androloog.
Hulp binnen de volgende aandachtsgebieden:
 • het geven van counseling,
 • verzorgen van voorlichting, training, preventie en deskundigheidsbevordering;
 • ontwikkelen van onderzoek, interventies en beleid.

Counseling (hulpverlening)
Een consulent biedt kortdurende laagdrempelige hulpverlening bij bovengenoemde vragen en probleemgebieden, met name in de vorm van educatie en eenvoudige adviezen.

Voorlichting en preventie
Het geven van voorlichting en seksuele vorming aan o.a. adolescenten, jongvolwassenen, kinderen, cliënten en patiënten en hun omgeving, maar ook aan professionals. De onderwerpen binnen voorlichting en preventie zijn heel divers.

Praktijkonderzoek
De consulent kan praktijkonderzoek doen binnen een organisatie op het gebied van seksuele gezondheid. Praktijkonderzoek kan bijvoorbeeld gaan over: ‘durven begeleiders in de verstandelijke gehandicaptenzorg met de cliënten over seksuele gezondheid te praten’ of bijvoorbeeld ‘hoe wordt er tegen homoseksualiteit aangekeken binnen bepaalde (hogeschool)opleidingen’. Uit deze praktijkonderzoeken komen data die door organisaties gebruikt kunnen worden bij het maken van interventies of het kiezen van een bestaande interventie wanneer dit nodig is.

Advies en maken van beleid
Adviseren en/ of beleid maken op het gebied van seksualiteit/ seksuele gezondheid binnen instellingen of organisaties. Een consulent kan een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen, aanpassen/aanscherpen van beleid ten aanzien van het thema seksualiteit/seksuele gezondheid en de implementatie hiervan.