Samenwerking

Het Centrum voor Moderne Psychotherapie is een vrijgevestigd GGZ-centrum binnen het Gezondheidscentrum Molenakker. We werken onder andere samen met Topfysiotherapie® en Haptotherapie de Basis. Eveneens is er op het gebied van seksuele problemen en/of vraagstukken samenwerking met AncorrAAnnA en de Praktijk voor moderne seksuologie.

Wat ons bindt is onze gezamenlijke wens om een goed en ook complementair behandelaanbod te creëren voor mensen met psychische problemen. Het zijn vooral de Mind-body interventies zoals bijvoorbeeld mindfulness, ontspanningsoefeningen maar ook bekkenbodemtherapie en Haptotherapie. Deze samenwerking zet ons daarmee -wat ons betreft- letterlijk en figuurlijk helderder op de kaart.

Binnen het CVMP worden soortgelijke vormen van complementaire zorg aangevuld met diverse varianten van cognitieve gedragstherapie, Virtual Reality Exposure therapie en seksuologie.

Samen bewegen naar beter is onze nieuwe slogan!

CVMP is gestart in 2018 en is daarmee een jong centrum en samenwerkingsverband, met een aanbod dat nog volop in ontwikkeling is.

Doelstelling is onder meer om zowel cliënten als verwijzers een beter overzicht te bieden over wie wat doet op het gebied van de vrijgevestigde geestelijke gezondheidszorg in de regio Noord en Midden-Limburg. De onderlinge samenwerking tussen de deelnemende dienstverleners zal de komende periode verder intensiveren en bijvoorbeeld resulteren in een betere onderlinge verwijzingen, en een beter op elkaar afgestemd behandelaanbod.

Praktijk

CVMP heeft voor 2018 besloten geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Uw zorgverzekeraar vergoedt deels of volledig uw behandelingskosten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), mits deze onder uw basisverzekering vallen en u een geldige verwijzing in bezit heeft. In sommige gevallen is ook een toestemmingsverklaring vooraf van de zorgverzekeraar nodig.

VANAF januari 2019 heeft het Centrum een contract met Menzis -en bijbehorende labels- afgesloten.

Sommige zorgverzekeraars willen dat u alleen therapie (of andere medische kosten) declareert van aanbieders met wie zij een contract hebben afgesloten. Wanneer u de zogenoemde restitutiepolis of “vrije polis” heeft afgesloten, mag u zelf kiezen waar u de zorg wilt halen en bent u niet gebonden aan de contracten van de zorgverzekering. Het centrum werkt geheel contractvrij. Dus afhankelijk van welke polis u heeft afgesloten krijgt u de kosten voor psychotherapie vergoed.

Wanneer u een restitutiepolis heeft krijgt u alle kosten vergoed, wanneer u een naturapolis heeft krijgt u circa 50-80 % van de kosten vergoed, maar dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar. 

Het blijft altijd belangrijk dit bij uw eigen verzekeraar na te vragen. Op de website van de Contractvrije psycholoog kunt u hier meer over lezen, tevens is daar een overzicht van verzekeraars te vinden met een schatting van het percentage wat wordt vergoed.

Het komt erop neer dat u voor zowel de basiszorg als specialistische zorg bij ons Centrum zelf verantwoordelijk blijft voor de financiering van een deel van de behandeling (inclusief diagnose, onderzoeken en ROM). Omdat het vergoedingspercentage afhankelijk is van de soort basiszorgpolis die u heeft ten tijde van de start van de behandeling, raden wij u aan uw zorgverzekeraar altijd vooraf te vragen naar de exacte vergoeding van een behandeling bij een niet gecontracteerde GGZ-instelling met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Op de website de Contractvrije psycholoog kunt u meer lezen over de afwegingen om niet-gecontracteerd te werken.

Voor verdere informatie over vergoeding van uw behandeling verwijzen wij u graag naar onze folder.