Routinematig Outcome Metingen (ROM)

ROM

Wat is ROM?

Routinematig Outcome monitoring is de methodiek (afgekort als ROM) waarbij regelmatig metingen gedaan worden met het oog op evaluatie en eventuele bijsturing van de behandeling.

Het meten gebeurt met wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten.

 

In het centrum wordt ROM toegepast door middel van één of enkele klachten vragenlijsten, die ten minste aan het begin en aan het einde van een behandeling per mail (of papier) wordt afgenomen middels een beveiligde omgeving (Questmanager).

Voorts zal aan het eind eveneens per email (of papier) een tevredenheidsvragenlijst afgenomen worden.