Over ons

Wij menen dat een kleinschalige dynamische instelling voor cliënten met psychische problemen de aangewezen weg is om zorg op maat te krijgen. Wij geloven tevens dat zorg op maat -gecombineerd met een behandelplan, transparantie en structureel gebruikmakend van SMART-doelstellingen binnen een blended therapie aanbod- het juiste behandelingskader biedt om tot blijvende resultaten te komen.

De zorgverleners binnen het centrum hebben voor 2018 geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. We zijn van mening dat we ons daardoor meer kunnen richten op de individuele behoeften van u als cliënt. De behandelinhoud en de hoeveelheid sessies die gebruikt worden om uw doel te behalen kunnen meer door u en de behandelaar worden bepaald. De ervaring leert dat dit de kwaliteit van behandeling ten goede komt.

Als GGZ-instelling zijn wij niet gebonden aan een maximaal aantal verzekerden dat wij mogen behandelen. Dit zorgt ervoor dat wij, in tegenstelling tot veel gecontracteerde zorgverleners, het hele jaar door nauwelijks of geen wachtlijsten kennen.

Als u kiest voor behandeling bij het CVMP bent u verzekerd van goede zorg: professionele hulpverleners, een veelzijdig aanbod en een persoonlijke benadering. Wij bieden behandeling waarvan onderzoek heeft aangetoond dat deze succesvol is.