Contact

  • Postbus 832, 5600 AV Eindhoven

Aanmelden

Er is momenteel een aanmeld- en behandelstop voor individuele psychotherapie. 

Het is niet mogelijk om u aan te melden.


Om in aanmerking te kunnen komen voor uw verzekerde deel van de behandeling is een geldige verwijsbrief nodig van uw huisarts. Hierop moet vermeld staan dat er een vermoeden is naar een DSM-benoemde stoornis en dat het een verwijzing betreft naar de generalistische basiszorg of de specialistische zorg.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Het Centrum voor Psychotherapie

Bezoekadres: Noordkade 2, 6003 ND Weert
Postadres: Postbus 832, 5600 AV Eindhoven

Telefoonnr.: 06 255 907 25
E-mailadres: info@cvmp.nl

Wachttijd CVMP*

Basis GGZ

 

Specialistische GGZ

 

Intake

cliënten stop

Intake

cliënten stop

Behandeling

cliënten stop

Behandeling

cliënten stop

*01-01-2020 betreft alle hoofddiagnosegroepen en zorgverzekeraars in Nederland.

Het Centrum Voor Moderne Psychotherapie biedt zorg binnen kantoortijden. Wij beantwoorden uw e-mails en telefoontjes meestal snel, maar niet altijd. Indien uw hulpvraag niet kan wachten adviseren wij u met uw huisarts of huisartsenpost contact op te nemen.

Als u al als cliënt bij ons bent ingeschreven en mocht u in een psychische noodtoestand verkeren, dan kunt u tot 18.00 uur contact met ons opnemen. Indien nodig zullen we -binnen kantoortijden- dan contact opnemen met uw huisarts en overleggen wat op dat moment het beste is om te doen.

Gedurende de avond/nacht/weekenden kunt u in crisis terecht bij de huisartsenpost. Deze zal beoordelen of het inzetten van de crisisdienst van de GGZ noodzakelijk is.

Binnen het CVMP wordt voor elkaar waargenomen indien nodig. Als het centrum langer durend gesloten is wegens vakantie of ziekte, hebben wij een samenwerking met collega’s voor waarneming. U wordt daar dan van op de hoogte gesteld.

De Spoedpost Weert huisvest de Huisartsenpost van Meditta én de Spoedeisende Hulp van SJG Weert. De ingang van De Spoedpost Weert bevindt zich naast de hoofdingang van het ‘Sint Jans Gasthuis’ op de Vogelsbleek 5, 6001 BE Weert.
Telefoon 0495 – 677 677

Tijd en aandacht is een schaars en kostbaar goed. Sensoor heeft daarom een unieke plaats in de samenleving. Het hele jaar door, dag en nacht, biedt Sensoor een luisterend oor via telefoon, chat en e-mail. Dit is mogelijk dankzij de inzet van de vele vrijwilligers, zij luisteren met tijd en echte aandacht naar ieder verhaal, zie website Sensoor.
Sensoor, tel 0900 0767,  5 ct. p/m.

Een andere mogelijkheid voor als als je in crisis bent. Je kunt -en/of je naasten- 24/7 anoniem gebruik maken van 113. Er zijn verschillende mogelijkheden, zie website www.113.nl.

113 Online, tel. 0900 0113, 5 ct. p/m.

0900-8861 (€0,10 per min.)
Bereikbaar: werkdagen van 17.00 tot 8.00 uur en weekend / feestdagen 24 uur

Vincent van Gogh Instituut, Regionaal Centrum Weert
U kunt mogelijk ook terecht bij de crisisdienst van het Regionaal Centrum Weert

Vogelsbleek 7, 6001 BE Weert.

Telefoonnr. 0495-572000 | rcweert@vvgi.nl