Aanbod

Er zijn klachten welke niet binnen de GBGGZ of SGGZ vallen

Of sprake is van verzekerde zorg of onverzekerde zorg wordt duidelijk tijdens het gesprek met uw (hoofd)behandelaar. Voor zorg die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed, heeft u geen verwijsbrief nodig van uw huisarts of bedrijfsarts. Onder andere de volgende zaken vallen niet onder de vergoeding van de basisverzekering:

  • Relatieproblemen
  • Problemen op het werk
  • Aanpassingsstoornissen
  • Psychologische onderzoeken (buiten behandeling om)
  • Intelligentieonderzoeken
  • Trainingen op gebied van ontspanning en voorkomen van stress
  • Levensfase/levensvragen problematiek
  • Persoonlijke coaching
  • Psychologische hulp in verband met medische aandoeningen
  • Klachten die niet voldoen aan de criteria van een psychiatrische diagnose volgens de DSM-V